Propozycja usług coachingowych w tym zakresie skierowana jest do osób, które dotknął problem wypalenia zawodowego, a w swojej pracy zawodowej dotarły do miejsca, gdzie w różnym stopniu skumulowały się stres, presja, rutyna, ubytek lub brak satysfakcji zawodowej, utrata motywacji nadmiar obowiązków, uczucie przemęczenia fizycznego i psychicznego.

Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżone poczucie dokonań osobistych, to obecnie stosowany trójskładnikowy model opisujący zjawisko ‘wypalenia zawodowego’. Jest ono efektem m.in. stresu, presji otoczenia, zakresu zadań, odpowiedzialności zawodowej, poczucia niemożności pełnego zaangażowania w wykonywane obowiązki. Wszystko to może stać się podłożem znaczących dysproporcji między stanem rzeczywistym i stanem oczekiwanym przez nas.

Z takim określeniem pojęcia „wypalenie zawodowe” można spotkać się wszędzie.
W naszej pracy model ten znacząco usprawniliśmy i pracujemy z ‘wieloprzyczynowym dyskomfortem zawodowym’, które to określenie zdecydowanie lepiej odzwierciedla stan klienta i pozwala na precyzyjny dobór narzędzi i kierunku wspólnej pracy.
Wieloprzyczynowy dyskomfort zawodowy to prosty klucz do rzeczywistej diagnozy sytuacji zawodowej, dzięki której klient będzie wiedział co i jak zmienić!

Wszyscy wiemy, że praca zawodowa zajmuje znaczący, jeśli nie kluczowy obszar w życiu każdego. Obszar tak istotny, że ma ogromny wpływ na pozostałe aspekty codzienności.
Dlatego tak ważne jest, aby praca stanowiła element naszej tożsamości, a nie tylko źródło dochodów, aby tworzyła harmonijną całość z pozostałymi obszarami naszego życia, a nie stanowiła konieczności/przymusu, który zabiera nam czas i radość życia, aby tworzyła świadomość/poczucie robienia ważnych rzeczy, a nie była jedynie wypełnianiem przyjętych obowiązków. Dlatego tak ważne jest spojrzenie na to co robię teraz, jak funkcjonuję, co mnie wzmacnia, a co ogranicza i co chcę zmienić w swoim życiu zawodowym, gdzie mnie ono zaprowadzi i jak będzie wyglądało w przyszłości.
Kluczem do odpowiedzi na takie pytania staje się we współczesnym świecie coaching, który coraz śmielej toruje sobie drogę do świadomości ludzi.

Sesje coachingowe pozwalają dokonać diagnozy aktualnego stanu, ocenę mocnych stron i obszarów do poprawy, a przede wszystkim dadzą możliwość wyboru sposobów dokonania trwałej zmiany, adekwatnej do potrzeb, możliwości i osobowości każdego z Was, niezbędnej do tego, aby poradzić sobie z problemem wypalenia zawodowego. W czasie sesji stosujemy różne narzędzia, w zależności od potrzeb i wymagań klienta, przebiegu procesu, natomiast cele i sposoby realizacji zawsze wybiera Klient.
Pierwsze spotkanie z Klientem to sesja zapoznawcza, nieodpłatna i nie zobowiązuje do podjęcia procesu coachingu. Pozwoli ona na ocenę przez klienta przydatności coachingu w jego sytuacji oraz ocenę możliwości współpracy z coachem. Dopiero wówczas podejmuje decyzję odnośnie zlecenia procesu. Zapewniamy pełną poufność w zakresie przebiegu procesu coachingu i informacji przekazanych przez Klienta, zgodnie z kodeksem etycznym obowiązującym przy wykonywaniu zawodu coacha (zasady etyki ICF – International Coach Federation, ICC – International Coach Community). W razie konieczności, w pracy z klientem korzystamy ze wsparcia psychologa.