Wypalenie Zawodowe

Wypalenie zawodowe jest bardziej powszechne wśród lekarzy, niż wśród innych grup zawodowych w USA – dowiodło badanie, którego wyniki opublikowano na łamach Archives of Internal Medicine.

Czym jest Wypalenie Zawodowe?

Wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżone poczucie dokonań osobistych, to obecnie stosowany trójskładnikowy model opisujący zjawisko 'wypalenia zawodowego'. Jest ono efektem m.in. stresu, presji otoczenia, zakresu zadań, odpowiedzialności zawodowej, poczucia niemożności pełnego zaangażowania w wykonywane obowiązki. Wszystko to może stać się podłożem znaczących dysproporcji między stanem rzeczywistym i stanem oczekiwanym przez lekarza.
W życiu każdego człowieka praca zajmuje znaczący, jeśli nie kluczowy obszar. Obszar tak istotny, że ma ogromny wpływ na pozostałe aspekty codzienności.
Dlatego tak ważne jest, aby praca stanowiła element naszej tożsamości, a nie tylko źródło dochodów, aby tworzyła harmonijną całość z pozostałymi obszarami naszego życia, a nie stanowiła konieczności/przymusu, który zabiera nam czas i radość życia, aby tworzyła świadomość/poczucie robienia ważnych rzeczy, a nie była jedynie wypełnianiem przyjętych obowiązków. Dlatego tak ważne jest spojrzenie na to co robię teraz, jak funkcjonuję, co mnie wzmacnia, a co ogranicza i co chcę zmienić w swoim życiu zawodowym, gdzie mnie ono zaprowadzi i jak będzie wyglądało w przyszłości.
Kluczem do odpowiedzi na takie pytania staje się we współczesnym świecie coaching, który coraz śmielej toruje sobie drogę do świadomości ludzi.

Czym jest coaching?

Coaching to proces tworzenia rzeczywistości w jakiej chcemy funkcjonować. Rzeczywistość tę każdy może zmienić lub stworzyć od nowa i jeżeli chce, musi zrobić to sam. Rzeczywistość będzie taka, jak odwaga do jej tworzenia. Coach jest jedynie katalizatorem całego procesu. Niniejsza oferta usług coachingowych skierowana jest do lekarzy różnych specjalności, których dotknął problem wypalenia zawodowego. W swojej pracy zawodowej dotarli oni do miejsca, w którym w różnym stopniu skumulowały się stres, presja, rutyna, ubytek lub brak satysfakcji zawodowej, utrata motywacji, nadmiar obowiązków, uczucie przemęczenia fizycznego i psychicznego. Sesje coachingowe pozwalają dokonać diagnozy aktualnego stanu, ocenę mocnych stron i obszarów do poprawy, a przede wszystkim dadzą możliwość wyboru sposobów dokonania trwałej zmiany adekwatnej do potrzeb, możliwości i osobowości lekarza, niezbędnej do poradzenia sobie z problemem wypalenia zawodowego. W czasie sesji stosujemy różne narzędzia w zależności od potrzeb i wymagań klienta, przebiegu procesu, natomiast cele i sposoby ich realizacji zawsze wybiera Klient. Pierwsze spotkanie z klientem to sesja zapoznawcza, nieodpłatna i nie zobowiązuje do podjęcia procesu coachingu. Pozwoli ona na ocenę przez klienta przydatności coachingu w jego sytuacji oraz ocenę możliwości współpracy z coachem. Dopiero wówczas podejmuje decyzję odnośnie zlecenia procesu. Zapewniamy pełną poufność w zakresie przebiegu procesu coachingu i informacji przekazanych przez Klienta, zgodnie z kodeksem etycznym obowiązującym przy wykonywaniu zawodu coacha (zasady etyki ICF – International Coach Federation, ICC – International Coach Community). W razie konieczności, w pracy z Klientem korzystamy ze wsparcia psychologa.

Nie można zmienić innych ludzi, ale można zmienić siebie i okoliczności w jakich się działa.

Zapisz się na sesję coachingową

Sesja 'wypalenie zawodowe'

Skorzystaj z formularza poniżej i zapisz się na darmową sesję coachingową pod kątem wypalenia zawodowego.
Po sesji podejmiesz decyzję!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Tekst Wiadomości

Aby wysłać wiadomość rozwiąż zagadkę

Dowiedz się czegoś więcej na temat naszych usług

Doradztwo Podatkowe

Potrzebujesz pomocy w prawie podatkowym?
Potrzebujesz pomocy?
Dopilnujemy aby twoja firma był bezpieczna.

Czytaj dalej

Coaching

W jaki sposób stworzyć komfortowe warunki prowadzenia działalności?
Jak odnieść sukces?

czytaj dalej

Warsztaty Tax Batlle

Chcesz sprawdzić czy poradzisz sobię w postępowaniu podatkowym?
Weź udział w warsztatach.

Czytaj dalej