TAX BATTLE

Warsztaty Tax Battle prowadzone są w formie symulowanego postępowania podatkowego w sprawach bezpośrednio związanych z przedmiotem Państwa przedsiębiorstwa.
Analizowane zagadnienia podatkowe oparte są na orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Uczestnicy warsztatów samodzielnie rozstrzygają zagadnienia podatkowe wcielając się w rolę organów podatkowych oraz przedsiębiorcy.

  • Czy dotychczasowe formy szkolenia są adekwatne do zewnętrznych warunków w jakich działają przedsiębiorcy?
  • Czy stałe zwiększanie zakresu kompetencji i umiejętności pracowników nie stanowi korzystnej alternatywy dla korzystania z doradców zewnętrznych?

W ciągle zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, przy wciąż pojawiających się nowych rozwiązaniach biznesowych i stale rozwijanych dotychczasowych oraz w świetle częstych zmian regulacji prawnych, służby finansowo – księgowe każdego przedsiębiorstwa stoją przed coraz poważniejszymi wyzwaniami, dotyczącymi ich umiejętności analityczno – decyzyjnych w zakresie dawno wykraczającym poza techniczne aspekty ich pracy. Obraz księgowego z minionej epoki przemysłowej, pieczołowicie ewidencjonującego dostarczane mu dokumenty, stał się wysoce zdezaktualizowany.

W epoce informacyjnej, w której obecnie działają przedsiębiorstwa, rola służb finansowo – księgowych zmieniła się nie do poznania. Poza wykonywaniem codziennych czynności oraz umiejętnością analizy występujących w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych i ich kwalifikacji podatkowo-prawnej, coraz częściej niezbędna staje się umiejętność samodzielnej i świadomej obrony przyjętego rozstrzygnięcia czy decyzji.

Aby skutecznie tego dokonywać nie jest już wystarczająca najlepsza nawet znajomość obowiązujących przepisów prawa materialnego. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że treść norm prawnych obowiązująca obywateli – w tym także przedsiębiorców – nie zawsze jest jednoznaczna.

Często bywa tak, że przy niezmienionym stanie prawnym, zmienia się wykładnia przepisów powodująca istotne, często negatywne, skutki dla przedsiębiorców. Najczęściej bywa jednak tak, że obowiązujące normy zmieniają się tak często, iż … w pogoni za ich zapamiętaniem zapominamy, albo nawet nie wiemy, w jaki sposób je czytać i stosować. W rzeczywistości bowiem znacznie łatwiej jest poznać reguły ich wykładni, niż zapamiętywać rozwiązania stosowane w praktyce przez krótki czas.

 

Warsztaty odbywają się w formie szkolenia zamkniętego lub otwartego branżowego, minimalna ilość uczestników:

  • 4 osoby w szkoleniu zamkniętym,
  • 6 osób w szkoleniu otwartym branżowym

 

Chcesz ocenić lub sprawdzić czy warsztaty TAX BATTLE są odpowiednie dla Twojej firmy? Zamów krótką prezentację warsztatów. Bezpłatna prezentacja prowadzona jest u Klienta i trwa do 2 godzin, w czasie których przedstawimy założenia warsztatów, ich przebieg, cele i korzyści dla klienta.

Zapytaj o najbliższe Warsztaty… lub zamów prezentację.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Tekst Wiadomości

Aby wysłać wiadomość rozwiąż zagadkę