KIM JESTEŚMY?

Business Coaching Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jest firmą działającą w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe i bogatą wiedzę naszych doradców podatkowych, prawników i coachów.
Umiejętnie integrując twarde i miękkie kompetencje pragniemy stworzyć naszym Klientom komfortowe warunki działania.

Business Coaching Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
53-148 Wrocław ul. Jastrzębia 21 lok. 9
KRS: Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS Rejestr Przedsiębiorców – nr KRS 0000486550 kapitał zakładowy 5.000 zł
NIP 8992748868 REGON 022278681
tel. 501302071
mail: kancelaria@bccenter.com.pl